Промени в управителните органи на "Сдружение на фамилния бизнес - България"

Промени в управителните органи на
Разгледай галерията

Общото събрание на организацията избра нови председатели на структури и членове на Управителния съвет

На свое заседание на 7 април 2023 г. Общото събрание на „Сдружение на фамилния бизнес – България“ взе решение за промени в състава на управителните си органи.

По предложение на Управителния съвет на сдружението делегатите, представляващи семейните компании – членки на организацията, избраха за нов член на Управителния съвет Христо Кусев (К енд К - ЛТД ЕООД).

Общото събрание прие заявлението за предсрочно оттегляне на адв. Виктор Гугушев (Адвокатско дружество “Гугушев и партньори”) като председател на структурата “Следващо поколение“ и му благодари за значимия принос към развитието и утвърждаването на младежката структура.

Беше представена и обсъдена номинацията на Управителния съвет и за нов председател на структурата "Следващо поколение" бе избран Димитър Димитров (Техно Прес ЕООД).

По предложение на Управителния съвет Иван Стайков (ГЕД ООД) беше избран за председател на структурата "Сегашно поколение".

По силата на действащия устав и с решение на Общото събрание новоизбраните председатели на структури получиха мандати като членове на Управителния съвет на организацията.

С гласуваните промени Управителният съвет на FBN Bulgaria става единадесетчленен. Освен тримата му нови членове, в него с действащи мандати са почетният му председател Петър Манджуков (Манджуков ООД), председателят му адв. Стефан Гугушев (Адвокатско дружество “Гугушев и партньори”), Теодора Младенова (Дейт Трейд ООД), Милена Захариева (ФеърПлей Интернешънъл АД), Жечко Кюркчиев (Фикосота Холдинг АД), Валентин Вълев (Акватек ООД), Кирил Василев (ХМЦ АД) и Антон Радев (Р и КО АД).

Д-р Христо Кусев е управител и партньор в няколко компании, специализирани в областта на инвестициите в недвижими имоти, тяхното развитие и управление.

Чрез една от тях - К енд К-ЛТД ЕООД, семейство Кусеви членуват в FBN Bulgaria от януари 2013 г. Дружеството инвестира и развива проекти вече почти 25 години.

Фокусът на дейността му е инвестиция и развитие на производствени и складови имоти. Христо Кусев е съдружник и в Ист Ринг ЛП ООД, с основна дейност развитието на Логистичен парк Ист Ринг, както и в К&К Инженеринг ООД. К&К Инженеринг е специализирано в областта на проект мениджмънта и интегрираните услуги в областта на строителството.

Димитър Димитров e представител на второ поколение в семейната компания Техно Прес ЕООД. Компанията, основана 1999 г., се занимава с внос и дистрибуция на машини и консумативи за полиграфическата индустрия, производство на опаковки от картон и полиетилен, внос и търговия  на компоненти за производство на енергия от възобновяеми източници, изграждане на ВЕИ, производство на електроенергия, земеделие и преработка на храни, винопроизводство, консултантски услуги.

Димитър Димитров е сред най-активните членове на младежката структура на FBN Bulgaria през последните години – съпричастен на всички проекти и събития на Next Generation и Сдружението.

Иван Стайков е второ поколение в семейния бизнес и понастоящем е управител на ГЕД ООД. Основана през 1992 г. като малко студио за предпечат, днес компанията е надежден партньор на многобройните си дългогодишни клиенти. Основните сфери на дейност на семейната компания са дизайн и професионален предпечат, дистрибуция на оборудване, софтуер и консумативи, инсталация, гаранционна и следгаранционна поддръжка, решения за управление на документооборота.

Иван Стайков е вицепрезидент на младежката структура “Следващо поколение” в два последователни мандата - от 2014 г. до октомври 2020 г. Домакинството на Световната младежка среща на FBN International, спечелено през 2020 г. в оспорвана надпревара с Франция, е един от най-големите успехи на FBN Bulgaria и на Иван Стайков като нейн вицепрезидент.

В Галерията: на първата снимка - новоизбраният член на Управителния съвет на „Сдружение на фамилния бизнес – България“ Христо Кусев и на втората снимка oтляво надясно: Димитър Димитров (Председател на "Следващо поколение"), адв. Виктор Гугушев (Председател на "Следващо поколение" 2017 - 2023), Иван Стайков (Председател на "Сегашно поколение")